Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJLinje

  Bandel                = 460
  Järnvägsbolag = 906

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 1999, 2009, Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926

Strävan efter en genväg till stambanan norrut var förvisso ett motiv bakom JGJ, men viktigare var nog bygdens önskan om förbindelse med sin huvudort.
Husqvarna Vapenfabrik var en annan intressent som tog 20 % av aktierna och blev banans viktigaste godskund. Bygget försenades och fördyrades dock, och anslutningen till stambanan fick uppges.
Trafiken var tidvis intensiv och många utflyktståg gav banan en plats i Jönköpingsbornas hjärtan, men redan på 1930-talet blev konkurrensen från vägtrafiken övermäktig som för andra 600 mm-banor.

Koncession
1892-10-22. Skyldigheten att fullborda banan till Gripenberg hävdes 1899-10-20

Tekniska uppgifter 1894 1925
Spårvidd: 600 mm 600 mm
Ekhagen fp–Huskvarnaverken, 4 km, blev normalspår 1936-05  
Total längd: 46 km    
Spårlängd i huvudspår 20,1 km 45,1 km
Spårlängd i sidospår 2,3 3,4
Största lutning i huvudspår 25 o/oo 25 o/oo
Största lutning i sidospår 25 o/oo 25 o/oo
Minsta kurvradie i huvudspår I50 m I50 m
Rälsvikt 10 kg/m 10, 14,3, 17,5kg/m
Största tillåtna axeltryck 4 ton 4 ton
Största tillåtna tåghastighet 20 km/t 25 km/t
     
Rullande materiel    
Ånglok, tanklok 6 st
Ånglok, tenderlok 3 st
Motorvagnar för ång- eller annan drift 2 st
Personvagnar med 4 axlar 4 st 11 st
Resgods- och godsvagnar med 2 axlar 6 st 6 st
Resgods- och godsvagnar med 4 axlar 14 93 st
Postvagnar, hela eller komb. med 4 axlar 1 st
     
Personal, antal    
Ordinarie 62
Extra 11
Verkstadsarbetare 7
Banarbetare 1

Förvaltningsort
Jönköping

Trafikförändringar

1894-01-16 Öppning av Jönköping Ö–Rosendala–Huskvarna, 6 km, provisorisk godstrafik.
1894-04-22 Öppning av samma sträcka, allmän trafik.
1894-08-22 Öppning av Rosendala–Lyckåsgård, 14 km, allmän trafik.
I början av 1899 Öppning av Lyckåsgård–Förnäs, 14 km, provisorisk godstrafik.
1899-10-21 Öppning av samma sträcka, allmän trafik.
1900-06-15 Öppning av Jönköping Ö–Jönköpings strand (omlastningsplats till SJ), 1 km, godstrafik.
1900-12-18 Öppning av Förnäs–Vireda, 10 km, allmän trafik.
1935-09-01 Nedläggning av Jönköping Ö–Rosendala, 6 km, persontrafik, och Rosendala–Vireda, 38 km, all trafik, men sporadiska godstransporter gick från Lyckåsgård under rivningstiden.
1986-09-01 † Ekhagen–Huskvarnaverken, 4 km, godstrafik.

Skiss över Jönköpings järnvägsstationers inbördes förhållanden
Ovanstående skiss visar Jönköpings järnvägsstationers inbördes förhållanden 1921.

Efter nedläggningen av Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ, breddades 1936-05 spåret till normalspår mellan Österängens lastplats på JGJ via Rosendal till Husqvarna Vapen, 4 kilometer. JGJ Husqvarna station bytte då namn till Huskvarnaverken.. Spåret trafikerades av SJ som industrispår fram till 1986-09-01. Spåret revs 1990.

Omläggning
1923-11-01 separerades person- och godstrafik i Huskvarna varvid den förra leddes in till en ny hållplats vid Esplanaden. Det nya spåret, 1 km, gick i Drottninggatans östra kant.

Förstatligande

SJ övertog den breddade delen.

Upprivning

Rosendala–Vireda 1935–36, Ekhagen–Huskvarnaverken 1990.

Anmärkning

a) Godsspåret till Jönköpings strand siktade ursprungligen på Jönköping C.
b) Bolagsstämman 1927-11-30 beslöt om elektrifiering Jönköping–Huskvarna (motorvagnar och annan utrustning skulle övertas från Helsingborg–Råå–Ramlösa järnväg som blivit spårväg) men projektet blev för dyrt.
c) Filmerna ”Bomben” (1919) och ”Ebberöds bank” (1926) är inspelade på JGJ.

Litteratur

Håkan Arlebrand m.fl., ”Jönköping–Gripenbergs järnväg 1893–1935”, Skärstadsboken 1974.
Olof Thulin, Gripenbergsbanan, 1979.
Lennart Welander, Jönköping–Gripenbergs järnväg, 2000 (inkl. supplement 2003).

Jönköping Östra 1936-06-28. Järnvägen är nedlagd och upprivningen är fullbordad.
Jönköping Östra 1936-06-28. Järnvägen är nedlagd och upprivningen är fullbordad. Foto: KCAA00931 Järnvägsmuseet.

Källor: Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 1999, 2009.  Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
jgj_sammanfattning.html senast uppdaterad 2020-02-05
Epostadress