Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HvSJ, (H)Vetlanda - Sävsjö Järnväg
HvMJ, (H)Vetlanda - Målilla Järnväg
(H)Vetlanda Järnvägar

Av Rolf Sten

Banprofil Vetlanda Järnvägar.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Vetlanda Järnvägar

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida  

  Return to  table of content
  Returtåg till VJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
hvj_profil..html senast uppdaterad 17 mars 2002