Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HvSJ, (H)Vetlanda - Sävsjö Järnväg
HvMJ, (H)Vetlanda - Målilla Järnväg
(H)Vetlanda Järnvägar

Av Rolf Sten


karta Vetlanda Järnvägar

Sträckan Vetlanda - Järnforsen samt Kvillsfors - Pauliström
byggdes om till normalspår under åren 1985 - 1987
(Nyboholm - Pauliström nybyggd järnväg)

Map Vetlanda Järnvägar

Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to VJ table of content
  Returtåg till "VJ" nnehållsförteckning

© Rolf Sten
hvj_karta.html senast uppdaterad 2005-11-07