Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 HKJ, Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil HKJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
HKJ line gradient

 

Till sidans början. To page top  

  Return to HKJ table of content
  Returtåg till HKJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
hkj_profil..html senast uppdaterad 18 augusti 2002