Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

HBJ, Halmstad - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page

Föregående sida


 

Banprofil HBJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

 

  Return to HBJ table of content
  Returtåg till HBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
hbj_profil..html senast uppdaterad 2005-01-17