Return to KlRJ table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 KlRJ, Klintehamn - Roma Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil Klintehamn - Roma Järnväg.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient KlRJ

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

  Return to  KlRJ table of content
  Returtåg till KLRJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
klrj_profil..html senast uppdaterad 27 december 2001