Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 EÖJ, Eksjö - Österbymo Järnväg

Av Rolf Sten
 

Previous page Föregående sida

Banprofil EÖJ.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient EÖJ, Eksjö - Österbymo Järnväg

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida

  Return to  table of content
  Returtåg till EÖJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
eoj_profil..html senast uppdaterad 11 januari 2003