WBJ, Wintjern-Lilla Björnmossens Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about WBJ)
De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1872
Koncession år (year) 1874 
Spårvidd (gauge) mm 891
Längd (length) kilometer 11,4
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1874
Byggnadskostnad (construction cost) ksek  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek 
Öppnad intern trafik (open for internal transport)   1876 
Öppnad allnän godstrafik (open for public goods transport)  1877 
Öppnad allmän persontrafik (open for passenger traffic)  1897
Persontrafik nedlagt (closed for passenger traffic)  år (year) 1956 
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år (year) 1968 
Banan helt uppriven år (year) 1969 

Tekniska data (technical data) År (year)
1876
År (year)
1968
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 10,9 11,5
Spårlängd i sidospår (length) km.  -  - 
Största lutning (gradient) 0/00.  27,7  27,7 
Minsta kurvradie (curve radius) m.  148 148
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  14,7 25,0
Största tillåtna hjultryck (highest wheelpressure) ton. 2,3 5,1
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 15 35
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1876 

 
Ånglok, tank (Tankengine)  1
Godsvagnar 2 axlar (goods waggons 2 axles) 17
Övrigt (comments) 

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
wbj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten