TJJ, Tallås-Jädraås Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about TJJ)
De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1873
Koncession år (year) 1880
Spårvidd (gauge) mm 891
Längd (length) kilometer 4,5
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1881
Byggnadskostnad (construction cost) ksek  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek 
Öppnad intern trafik (open for internal transport)   1881 
Öppnad allmän godstrafik (open for public goods transport)  1884
Öppnad allmän persontrafik (open for public passenger traffic)  1897
Persontrafik nedlagt (closed for passenger traffic)  år (year) 1959 
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år (year) 1968 
Museijärnväg år (Preserved railway year) 1969 

Tekniska data (technical data) År (year)
1881
År (year)
1970
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 4,5 4,5
Spårlängd i sidospår (length) km.  -  - 
Största lutning (gradient) 0/00.  6 6
Minsta kurvradie (curve radius) m.  178  178
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  14,7 20/25
Största tillåtna hjultryck (highest wheelpressure) ton. 2,3 5,4
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 15 40
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1896 

 
Ånglok, tank (Tank engine)  1
Godsvagnar 2 axlar (goods waggons 2 axles) 7
Övrigt (comments) 

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
tjj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli av Rolf Sten