ONJ, Ockelbo-Norrsundets Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about ONJ)
De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1888
Koncession år (year) 1892
Spårvidd (gauge) mm 891
Längd (length) kilometer 26,5
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1893
Byggnadskostnad (construction cost) ksek  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek 
Öppnad intern trafik (open for internal transport)   1895 
Öppnad allmän godstrafik (open for public goods transport)  1897
Öppnad allmän persontrafik (open for public passenger traffic)  1897
Persontrafik nedlagt (closed for passenger traffic)  år (year) 1948
Godstrafik på smalspåret helt nedlagd:
    - Delen (Section) Jädraås-Åbydal år (year) 1970
    - Delen (Section) Åbydal-Norrsundet år (year) 1971
Delen (Section) Åbydal (Hamrångefjärden) -Norrsundet ombyggd till normalspår (reconstructed to standard gauge year)  1971
Järnvägen uppriven Jädraås-Åbydal 1972

Tekniska data (technical data) År (year)
1895
År (year)
1970
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 26,5 26,5
Spårlängd i sidospår (length) km.  -  - 
Största lutning (gradient) 0/00.  17 17
Minsta kurvradie (curve radius) m.  178  178
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  23,6 25,0
Största tillåtna hjultryck (highest wheel pressure) ton. 2,5 5,1
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 30 40
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1896 

 
Godsvagnar 2 axlar (goods waggons 2 axles) 50
Personvagnar 2 axlar (passenger car 2 axles)  2  
Övrigt (comments) 

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
onj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten