LWJ, Linghed-Wintjern Järnväg

 Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about LWJ)
De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1887
Koncession år (year) 1896 
Spårvidd (gauge) mm 891
Längd (length) kilometer 10,8
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1887
Byggnadskostnad (construction cost) ksek  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek 
Öppnad intern trafik (open for internal transport)   1888 
Öppnad allmän trafik (open for public transport)  1897
Persontrafik nedlagt (closed for passeger traffic)  år (year) 1956 
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år (year) 1968 
Banan helt uppriven år (year) 1969 

Tekniska data (technical data) År (year)
1888
År (year)
1968
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 10,8  11,5
Spårlängd i sidospår (length) km.  -  - 
Största lutning (gradient) 0/00.  25 25
Minsta kurvradie (curve radius) m.  148  148
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  14,8 24,7
Största tillåtna hjultryck (highest wheelpressure) ton. 2,3 5,1
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 15 30
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1896 

 
Ånglok, tank (Tankengine)  1
Godsvagnar 2 axlar (goods waggons 2 axles) 58
Övrigt (comments) 

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
lwj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten