JOJ, Jädraås-Ockelbo Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about JOJ)
De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1873
Koncession år (year) 1896
Spårvidd (gauge) mm 891
Längd (length) kilometer 18,1
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1888
Byggnadskostnad (construction cost) ksek  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek 
Öppnad intern trafik (open for internal transport)    
Delen (Section) Jädraås-Wij Bruk 1889 
Delen (Section) Wij Bruk-Ockelbo  1890
Öppnad allmän godstrafik (open for public goods transport)  1897
Öppnad allmän persontrafik (open for public passenger traffic)  1897
Persontrafik nedlagt (closed for passenger traffic)  år (year) 1948
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år (year) 1970
Järnvägen uppriven 1972

Tekniska data (technical data) År (year)
1889
År (year)
1970
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 18,1 18,2
Spårlängd i sidospår (length) km.  -  - 
Största lutning (gradient) 0/00.  25 25
Minsta kurvradie (curve radius) m.  148 148
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  14,8 20/25
Största tillåtna hjultryck (highest wheelpressure) ton. 2,3 5,1
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 25 40
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1896 

 
Ånglok, tank (Tank engine)  1
Ångvagn (steam car)   1  
Godsvagnar 2 axlar (goods waggons 2 axles) 18
Personvagnar 2 axlar (passenger car 2 axles)  2  
Kopplingsvagn 2 axlar (adapter waggon 2 axles)  1   
Övrigt (comments) 

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
joj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten