DOJ/DONJ, Dala-Ockelbo / Norrsundets Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about DOJ/DONJ)

Sex bandelar
Efter det att taxa-och tjänstgöringsreglemente blivit fastställt kunde HELA sträckan mellan Linghed och Norrsundet öppnas för allmän trafik den 1 november 1897.
Trafiktillstånden var dock uppdelade på sex olika koncessioner och lika många bandelar. Som en följd av detta blev även den rullande materielen noggrannt uppdelad och uppmärkt på respektive bandel:
Linghed-Wintjern.
Längd 10.901 km. Rullande materiel märkt: LWJ. Lok: nr 1 Jädraås. Malmvagnar nr 1-16.
Wintjern-Lilla Björnmossen.
Längd 11.461km. Rullande materiel märkt: WBJ. Lok nr 2 Upland. 2 godsvagnar nr 21-22, 4 malmvagnar nr 17-27 samt 11 virkesvagnar nr 23-33.
Lilla Björnmossen-Tallås.
Längd 14.373 km. Rullande materiel märkt: BTJ. Lok nr 3 Näs. Virkesvagnar nr 34-54.
Tallås-Jädraås.
Längd 4.571 km.Rullande materiel märkt:TJJ. Lok nr 4 Carlsfors. Virkesvagnar nr 55-61.
Jädraås-Ockelbo.
Längd 18.145 km. Rullande materiel märkt: JOJ. Lok nr 5 Norrsund. 1 ångvagn, 2 personvagnar nr 77-78, 12 virkesvagnar nr 62-74, 2 godsvagnar nr 75-76, 4 packvagnar nr 84-87 samt 1 koppelvagn nr 79.
Ockelbo-Norrsundet.
Längd 26.790 km. Rullande materiel märkt: ONJ. 2 personvagnar nr BC 138-139 samt 50 timmervagnar nr 88-137.

DOJ & ONJ = DONJ
Det var ohållbart att en järnvägsförvaltning skulle hålla isär bokföring och rullande materiel på sex olika bandelar. Man skrev därför till Kunglig Majestät och begärde att de sex bandelarna mellan Linghed och Norrsundet skulle betraktas som en järnväg med signatur DONJ. Bifallet den 30 december 1899 innbar att de fem bandelarna mellan Linghed - Ockelbo slogs ihop till en enda med signaturen DOJ (Dala - Ockelbo Järnväg) och den återstående bandelen Ockelbo - Norrsundet kvarstod som egen del.
   Ur lagfarts- och inteckningssynpunkt kom järnvägen således att bestå av två enheter, Dala - Ockelbo- och Ockelbo - Norrsundets Järnväg. I praktiken kom de dock att drivas som en järnväg.
Efterhand kom även den individuella uppmärkningen av det rullande materielet att bli gemensam, DONJ.

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
doj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten