BTJ, Lilla Björnmossen-Tallås Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta (facts about BTJ)
De första planerna (The first plans for a railway) år (year) 1873
Koncession år (year) 1876 
Spårvidd (gauge) mm 891
Längd (length) kilometer 14,3
Banbyggnadsstart (Start of construction) år (year) 1877
Byggnadskostnad (construction cost) ksek  
Kostnad rullande materiel (cost rolling stock)  ksek 
Öppnad intern trafik (open for internal transport)   1880 
Öppnad allmän godstrafik (open for public goods transport)  1884
Öppnad allmän persontrafik (open for public passenger traffic)  1897
Persontrafik nedlagt (closed for passenger traffic)  år (year) 1959 
Godstrafik helt nedlagd (closed for all goods traffic) år (year) 1968 
Banan helt uppriven år (year) 1969 

Tekniska data (technical data) År (year)
1888
År (year)
1968
Spårlängd i huvudspår (length maintrack) km. 14,3 14,3
Spårlängd i sidospår (length) km.  -  - 
Största lutning (gradient) 0/00.  25 25
Minsta kurvradie (curve radius) m.  178  178
Rälsvikt (weight of rail) kg/m.  14,7 20/25
Största tillåtna hjultryck (highest wheelpressure) ton. 2,3 2,3
Största tillåtna hastighet (speedlimit) km/h. 15 40
Rullande materiel (rolling stock)  År (year)
1896 

 
Ånglok, tank (Tankengine)  1
Godsvagnar 2 axlar (goods waggons 2 axles) 21
Övrigt (comments) 

  Returtåg till DONJ snabbfakta (train back to DONJ facts)© Rolf Sten
btj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten