Retur till (return to) Smalspåriga järnvägar
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan  

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten Nedläggning (Closed down)
En epok som började med färdigställandet av kommunikationsleden Långshyttan - Born år 1874 avslutades 90 år senare. Efter ett antal utredningar kom så slutet för BLJ. Det sista tåget i reguljär trafik gick fredagen den 31 juli 1964.
    Några sporadiska godstransporter gjordes även i fortsättningen. Den definitivt sista kördes den 13 november 1964
    Rivningen av banan påbörjades år 1965 och avslutades året därpå. Banan var bruten!
    Trots att det riktiga BLJ är borta så lever fortfarande BLJ. Detta genom att så många lok och vagnar finns bevarade runt om hos olika museiföreningar. Någon har sagt att trots att banan är borta så är BLJ Sveriges mest bevarade järnväg!
BLJ-tåg på Jädraås - Tallås Järnväg, JTJ.
Än lever BLJ-tågen! Bilden är från Jädraås - Tallås Järnväg och visar ett tåg på ingående till Tallås Station. Loket är JTJ nummer 4 " Sigbjörn", före detta BLJ nummer 8. Sedan en öppen BLJ NN-vagn, personvagnen BLJ BCo4 samt den täckta godsvagnen BLJ G 25. Föraren på loket är Rolf Sten. Foto 1999: Ulf Mattsson.

 

Previous page Föregående sida

Retur BLJ innehållsförteckning
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
nedlaggning.html senast uppdaterad 1 oktober 2000