Retur till (return to) Smalspåriga järnvägar
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan  

 Byvalla - Långshyttans Järnväg 

av Rolf Sten

Kartor BLJ (map) 
Railway map BLJ
Kartan är hämtad från Svenska Järnvägsföreningens
50-års skrift 1926. Färglagd och bearbetad av Rolf Sten

Railway map Långshyttan BLJ
Detaljkarta över regionen runt Långshyttan utvisande spåren vid gruvområdet
Rällingsberg och Ågrufvan. Kartan ritad av Jan-Olov Carlsson

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to BLJ table of content
  Returtåg till BLJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
karta.htm senast uppdaterad 1 oktober 2000