Return to previous page? Click at the picture
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

BKB, Blekinge Kustbanor

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil BKB.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
BKB line gradients


BKB line gradients

 

Till sidans början. To page top

 
Previous page Föregående sida

  Return to BKB table of content
  Returtåg till BKB "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
bkb_profil..html senast uppdaterad 29 december 2000