Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

xxx, xxxLinje

Av Rolf Sten

Anneberg - Ormaryds Järnväg, AOJ
 

Förhistoria
ggg

 

 

 

I Svensk Järnvägsstatistik från 1909 beskriver man AOJ: "Anneberg - Ormaryds Järnväg (spårvidd 0.600 meter) erhöll koncession den 9 oktober 1908, beviljad åt enskilda personer och med vederbörligt tillstånd den 29 januari 1909 öfverlåten å Anneberg - Ormaryds Järnvägsaktiebolag. Järnvägen utgår från Ormaryds station å Nässjö - Oskarshamns Järnväg samt är framdragen i nästan rak nordlig riktning till Annebergs fabrikssamhälle. Järnvägen, som öppnades för allmän trafik 29 mars 1909, har mellan ändstationerna, af hvilka den vid Anneberg numera benämnes Smålands Anneberg, hållatserna Muntarp-Kärr, 2 km., och Bokdungen, 4 km., från Ormaryd räknadt."

 

Byggkostnad/bokfört värde enligt Svensk Järnvägsstatistik 1909  183804 kr

 

 

 

 


 

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
aoj_fakta.html senast uppdaterad 2008-07-13