Översikt över godsvagnstyper vid Statens Järnvägars 1942
Summary of freight cars at Swedish Railways 1942

previous page
Föregående sida
Om du vill se ritning och foto på respektive vagnstyp?
Klicka på den lila pilen vid önskad vagntyp.
Do you want to se drawing and photo? Click at selected type of freight car.

Översikt av Statens Järnvägars, SJ, godsvagnar 1942. Summary of freight cars at Swedish Railways 1942
  

Backa till denna sidas början. Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to table of content
Retur till historiskt SJ godsvagnars innehållsförteckning
© Rolf Sten
vagnar_42_oversikt..html senast uppdaterad 22 februari 2004