Littreringstabell

previous page
Föregående sida

Backa till denna sidas början. Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to SJ freight cars table of content
Retur till historiskt SJ godsvagnars innehållsförteckning
© Rolf Sten
vagnar_42_14..html senast uppdaterad 22 februari 2004