Return to "railcars" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Rälsbussepoken (The railcar era) 

av Rolf Sten

Kortkopplat dieseldrivet rälsbusståg, Y3
1964 beställde SJ ett kortkopplat dieselhydrauliskt drivet rälsbusståg från den tyska firman Salzgitter - Watenstedt, LBH. Rälsbusstågen kunde bestå av en drivenhet, två eller tre mellanvagnar samt en manövervagn. Sex drivenheter, två manöverenheter samt ett antal mellanvagnar levererades under åren 1966 - 1967. Fordonen trafikerade oelektrifierade bandelar som snabbtåg. Y3 kom att hela tiden dras med driftproblem och blev därigenom ingen lyckad konstruktion. Tågen togs efterhand ur drift under 1980-talet. Inga fordon finns bevarade.

Railcars class Y3 at Kristianstad year 1977
Ett rälsbusståg, Y3, anländer till Kristianstad 1977-04-07. Fordonskombinationen består av en drivenhet med passagerarutrymme på övervåningen, tre mellanvagnar varav en första klass samt en manövervagn med passagerarutrymme i två våningar. I Skåne förekom smeknamnet "kamelen" troligen beroende på "pucklarna" i tågets båda ändar. Foto: Rolf Sten.

Rälsbuss i stålkonstruktion, Y1
Eftersom rälsbussarna av modell Y6, 7 och 8 började att bli slitna planerade SJ för deras efterträdare. 1977 fattade man beslut om att beställa 100 rälsbussar från den Italienska firman FIAT i Savigliano.
   Rälsbussarna, eller motorvagnarna som de numera kallades, levererades under åren 1979 - 1981. I Italien byggdes 58 vanliga motorvagnar samt 12 stycken försedda med resgodsutrymme (YF1). 30 stycken vanliga motorvagnar byggdes på licens hos Kalmar Verkstad.
   De flesta av dessa motorvagnar finns idag kvar i trafik om än i ombyggt skick.
Det här kom att bli det sista fordonet som beställdes med begreppet rälsbuss.

6 railcar units class Y1 at Gällivare year 1990
Gällivare försommaren 1990. Ett rälsbusståg bestående av sex Y1:or med Y1 1359 i spetsen står inne på stationen. Rälsbusståget var chartrat av ICA-kuriren för en tur på Inlandsbanan. Foto: Rolf Sten.

2 railcars class Y1 at Vansbro year 2003
Vansbro 2003-09-26. Två stycken Y1:or, 1289 och 1290, målade i Dalatrafiks färger möts på stationen. Foto: Rolf Sten.

Elektriskt drivna rälsbussar
I slutet av 1930-talet planerade Hilding Carlsson att bygga elektriska rälsbussar men kriget kom emellan.
   1945 byggde Hägglund & Söner en elektrisk provrälsbuss. Även ASEA byggde en provrälsbuss vilken gick i provdrift 1949.
   Till Mellersta Östergötlands Järnvägar, MÖJ, levererade Hilding Carlsson två smalspåriga elektriska rälsbussar. Konstruktionen var baserad på boggirälsbussarna med trästomme. Leverans skedde 1949 - 1950.
   Baserat på Y6 konstruktionen beställde SJ 1952 30 stycken elektriskt drivna rälsbussar. Dessa byggdes av ASJ och 18 stycken levererades 1955 och fick då littera Ycoa6 (X16). 12 stycken levererades 1955-1956. Dessa var försedda med en bekvämare inredning och fick littera Ycoa7 (X17).
   De elektriskt drivna rälsbussarna avvecklades efterhand på 1980-talet. Några få finns bevarade hos en museiförening och Sveriges Järnvägsmuseum.

Electric powered railcar X17 984 at the line between Hudiksvall an Ljusdal
Två elektriskt drivna rälsbussar, Ycoa7 (X17) gör uppehåll på Forsa station, linjen Hudiksvall - Ljusdal (Dellenbanan). Den främsta vagnen är nummer 984. Året är omkring 1984. Foto: Pontus Melin.

Kortkopplade elektriska rälsbusståg
1953 hade Hilding Carlsson tagit fram en konstruktion på ett kortkopplat trevagnars elektriskt drivet rälsbusståg. Konstruktionen var baserad på stålrälsbussarna.
   TGOJ beställde tre enheter. Sedan de första levererats 1956 kunde man konstatera att motorkapaciteten var stor nog för att dra ytterligare en mellanvagn. Följande leveranser blev därför ett fyra-vagnarståg, två motorvagnar samt två mellanvagnar. Även det först levererade sättet kompletterades med en mellanvagn. Åren 1958- 1959 köpte TGOJ ytterligare ett antal fast den här gången var det två-vagnarssätt. Littera på dessa fordon blev Yoa104 senare X20 respektive Yoa202 senare X21.
   Samtidigt som leveranserna till TGOJ levererades två smalspåriga trevagnssätt till den smalspåriga, 891 mm, Nordmark - Klarälvens Järnvägar, NKlJ. Där kom de att gå i trafik under namnet "Uddeholmaren".
   I juni 1957 beställde SJ 14 kortkopplade elektriska trevagnars rälsbussätt. . Första provkörning skedde i slutet av 1959. Det visade sig att motorerna var starka nog för att klara ytterligare en mellanvagn varför beställningen kompletterades med 10 mellanvagnar. Dessa rälsbusståg blev från början mycket populära och fler rälsbusståg beställdes. Sammanlagt levererade Hilding Carlsson 23 rälsbusståg av denna typ till SJ under åren 1959 - 1963. Littera på dessa fordon var Yoa2 senare X9.
   Vid SJ avvecklades X9 under 1980-talet. Några enstaka enheter finns bevarade.
   På NKlJ avvecklades fordonen i och med persontrafikens nedläggning1964. En enhet finns bevarad på järnvägsmuseet i Hagfors
   På TGOJ avvecklades fordonen under 1990-talet. Några enheter finns bevarade.

Railcar class X9 at Gävle year 2002
Rälsbusståg Yoa2 (X9) på Sveriges Järnvägsmuseum 2002. De här tågen hade under sin aktiva tid smeknamnet "Paprikatåget". Detta med anledning av tågets röda färg. En färgsättning som var ny på sin tid. Rälsbussättet finns bevarat på Järnvägsmuseet. Foto: Rolf Sten.

Rälsbussen avvecklas
De äldsta tvåaxliga rälsbussarna började avvecklas i och med att boggirälsbussarna hade levereras på 1940-talet. Många byggdes om till olika sorts tjänstefordon. De första boggirälsbussarna började avvecklas på 1950-talet i takt med att de nya stålrälsbussarna levererades.
   På 1960 och 1970-talet började även stålrälsbussarna att avvecklas. Avvecklingen skedde först på de smalspåriga linjerna efterhand som trafiken lades ned på dessa. Av de smalspåriga stålrälsbussarna finns ett relativt stort antal av de senast tillverkade bevarade hos olika museiföreningar.
   I takt med att den sista generationen Y1 levererades frigjordes fler och fler av stålrälsbussarna. Under 1980-talet upphörde all officiell trafik med dessa.
   En stor del av fordonen blev ombyggda till olika slags tjänstefordon och ett ganska stort antal finns bevarade hos olika museiföreningar. Antalet släpvagnar som är bevarade uppgår endast till en handfull. Resterande är skrotade.

2 railcars class Y7 and Y8 at inlandsbanan year 1990
De gamla klassiska rälsbussarna har avvecklats från sin ordinarie tjänst. Trots detta kan vi än idag få uppleva dessa fordon. Ett stort antal finns bevarade hos olika museiföreningar. Bilden ovan visar OKBv utflyktståg på Inlandsbanan 1990. Bilden visar det i den ljusa sommarnatten framilande rälsbusståget. Platsen är någonstans i närheten av Sorsele. Foto: Rolf Sten.


To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to "railcar" main page
Retur till historiskt "rälsbussen" innehållsförteckning
© Rolf Sten
ralsbussen_kortkopplat..html senast uppdaterad 2005-04-01