Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny SernfalkSJ-Ånglok C7 1814 (BJ 52) (SJ steam engine class C7) 

 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

1814 C7

Nohab 775 1905

1967 och 1972

1972 Till Järnvägsmuseum och deponerad till Nohabs ångloksklubb

2005-09-22

 BJ C3 nummer 52
Ur BJ:s minnesskrift 1922

Datum

 

 

 

Källa

1905

 

Lev som Sveriges första överhettarånglok

 

 

1905

 

Inköpspris 54636:-

 

WS

1905-09-04

 

Provkörd

 

WS

1909

 

Omlitt från littera A till A1

 

 

1910

 

Omlitt från littera A1 till C3

 

 

1948

 

Övertagen av SJ

 

 

1949-08-13

 

I trafik Kalmar med tåg (se foto nedan)

 

 

1951

 

I trafik Växjö

 

WS

1950-01-01

 

I trafik VII Distriktet

 

Str 77

1953-05-01

 

I tjänst vid 10 Ms

 

SJ

1956-02-18

 

Observerad i Malmö

 

WS

1956-06-09

 

Planerad uppställning i Duvetorps lokhus

 

HR

1967-01-01

 

Slopad

 

WS

1967-01-16

 

Från Duvetorp (lokhus) till Kal. Från Växjö 16 jan 1967

 

WS

1967-02-13

 

Under ånga i Kalmar

 

WS

1969-07-30

 

Uppställd i Älmhults lokstall

 

KF

1970-09

 

Observerad i Älmhult

 

WS

1971-08-03

 

Observerad I Älmhult

 

WS

1972

 

Slopad

 

 

1972

 

Överförd till JVM. Deponerad till Nohabs ångloksklubb

 

 

1972-08

 

Observerad Alvesta.

 

WS

1972-08-21

 

Avsänd till Trollhättan

 

WS

1972-08-23

 

Anländ till Nohabs ångloksklubb Trollhättan

 

WS

1973-05-16

 

Provtryckt

 

WS

1973-07-21

 

Under ånga

 

WS

2005

 

Loket kvarstår i  Trollhättan och är delvis upprustat

 

MC

 

Panndata

?

 

Pannbyte till SJ 2298 M(ö?) 539 1915 (originalpanna till 1817)

 

WS

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

 

 

 

 

 

 

Datum

 

 

 

Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Pannrevisioner panna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenderdata litt K8

?

 

Tenderbyte till K8 1812. Denna tender är alltjämt tillkopplad loket

 

 

 

 

 

WS

 

Övrigt

Ej genomgågna handlingar

Fsbr

AFB

Lokläran (bild)

Tåg 2 1967 + Tåg 1 1973

JVT 3 1967 bild och artikel

Foton

BJ 52
Läs mer om det första överhettningsloket här!

BJ 52
BJ 52. Morrgan Claessons saml.

SJ C7 1814 1949-08-13 i Kalmar (med lok A6 1690)
1949-08-13 Kalmar (med lok A6 1690) Foto Stig Nybergs saml.

Vad hände sedan med loket
Loket som hade tillverkningsnummer 775 registrerades vid Bergslagernas Järnvägar, BJ, som A nummer 52. När BJ förstatligades 1948 fördes loket över i SJ:s littrerings- och nummersystem där det kom att bli SJ C7 1814.

Loket slopades 1967 och blev 1972 överfört till Järnvägsmuseum vilka i sin tur deponerade loket hos NOHABS ångloksklubb där det idag finns bevarat.

 

 
To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1814_loken..html senast uppdaterad 2006-04-08