Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ångloksdata
(data about Swedish steamengines)

av Conny Sernfalk


  

SJ Ånglok 1774 C7 (NOJ 37 – BJ 51)
 

Lok

Tillv.

Slopad

Skrot/såld

Uppdaterad

1774 C7

Nohab 740 1904

1963

1963 Till Järnvägsmuseum. Deponerad till Hultsfreds hembygdsförening

2007-09-20

Hultsfred 2005-07-31 Foto Conny Sernfalk

Datum

 

 

 

Källa

1904

 

Lev till Bergslagens Järnvägar litt A 51

 

 

1910

 

Omlitt från littera A till C

 

 

1915

 

Omlitt från C till C3 och ombyggd till överhettning med ny panna

 

HK

1920 talet—1930 talet

 

Ytterligare ombyggnader av BJ på 1920-talet. BJ använde C3-loken i lättare trafik på huvudlinjen ända fram till elektrifieringen 1939.

 

HK

1940—1941

 

Tjänst förekom ännu på 1940-talet i bla ett "mjölktåg" Kil-Åmål. I övrigt på SDJ och som reservlok på bla DVVJ.

 

HK

1941

 

Såld till Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) och erhöll nr 37

 

 

1941-1946?

 

På NOJ användes loket i Eksjö främst i lätta persontåg och som påskjutslok i backarna mot Nässjö.

 

HR

1946

 

Övertagen av SJ

 

 

?

 

Bl a stallad i Växjö ett tag - foton finns. = pt till Karlskrona?

 

KM

1949

 

Revision kl. IIIA Ör

 

CS

1950-01-01

 

III Distriktet. Loket utrustat med enkel skruvbroms, ångbroms, apparater för knorrbroms, 10 kg/cm3 ångtryck, överhettning, turboelektrisk belysning, hastighetsmätare och öppen hytt

 

Str 77

 

1953-04-24

 

Skrivelse från Försvarsbyrån till Verkstadsdirektören

Kostnadsförslag för övertaliga ånglok (däribland C7 1774)

Med hänvisning till fsbr skrivelse 1953-01-07 dnr Fsbr 186/51, i rubricerande ärende hemställes att genom verkstadsbyråns försorg besiktning verkställes även av nedanstående övertaliga ånglok samt att kostnadsförslag för de lok, som erfordra reparation tillställes försvarsbyrån.

Erik Lindgren tjf

 

Fsbr

1953-05-01

 

I tjänst vid 10 Ms

 

SJ

1954-04-20

 

Skrivelse från Försvarsbyrån till Distriktschefen vid III Distriktet

Reparation av övertaliga ånglok

”Nedanstående övertaliga ånglok (däribland C7 1774) skola förflyttas till endera huvudverkstaden ör eller M, där desamma komma att upprustas till sådant skick, att de vid behov omedelbart kunna tagas ianspråk som beredskapsdragkraft.”

 

”Efter verkställd upprustning komma loken att placeras som beredskapsdragkraft enligt försvarsbyråns bestämmande ( i stort sett inom de ms, där loken nu är uppställda).

 

Fsbr

1955-03-02

 

Skrivelse från Verkstadsbyrån till Byråchefen Försvarsbyrån.

Innehållande plan för ännu ej upprustade beredskapslok däribland C7 1774, som beräknas kunna intagas april 1955 i Borås.

 

Fsbr

1957-02-22

 

Skrivelse från Distriktschefen III Distriktet till Försvarsbyrån.

Uppställning av beredskapslok

”Lok litt C7 1774 har förflyttats från lokstallet i Eslöv till Loshults lokhus”

 

Fsbr

 

1957-10-17

 

Handling från Fsbr

”C7 1774 har undgått beredskapsreparation vid hvst 1955-05-23 och är uppställt i Loshult lokhus”

 

Fsbr

1962-10-18

 

Skrivelse från Fsbr Kapten U Thiel till Chefen för järnvägsmuseet

Ånglok till hembygdsmuseet i Hultsfred

”Önskemål har framställts att beredskapsloket litt L16 1643 skulle som deposition överlämnas till rubr museum ……………………

”Försvarsbyrån vill istället föreslå loket litt C7 nr 1774, som tidigare tillhört NOJ. Loket är ur driftssynpunkt i dåligt skick och ur försvarssynpunkt finns intet att erinra mot lokets utnyttjande för museiändamål.”

 

Fsbr

 

1962-12-31

 

Avställd för ev. museiändamål

 

SJ

1963-06-10

 

Slopningsskrivelse . Loket slopad för museiändamål (Hultsfred hembygdsförening) inkl. Panna 2141

 

SJ

1963

 

Övertagen av JVM. Deponerad till Hultsfreds hembygdsförening

 

 

1970-05-16

 

Observerad i Hultsfreds hembygdspark

 

CS

1984-07

 

Observerad i Hultsfreds hembygdspark

 

CS

2005-07-31

 

Observerad Hultsfreds hembygdspark

 

CS

 Panndata

1941

 

Vid försäljningen till NOJ fanns en av de nya pannorna från NOHAB 1915 i loket, NOHAB tvno 32782 år 1915. Det skall vara den som ännu ligger i loket. SJ panna nr 2141.

 

HK

1946

 

Panna SJ 2141 Nohab 32782 1915 ilagd. Pannan var dessförinnan en reservpanna

 

KA

 

SJ Original ångpanna

Panna

Tillv.

Leverans

Slopad

Skrot/såld

 

 

 

 

 

Datum

 

 

 

Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pannrevisioner panna 2141

1949-02-21

 

Kl. III Ör

 

 

 

 

 

CS

 

Tenderdata litt K8

1941

 

BJ C3 51 hade sin originaltender vid försäljningen till NOJ.

 

HK

1948

 

SJ str 77 redovisar inga byten av de övertagna C7-lokens tendrar. De fick gå med de tendrar de hade vid ommärkningen sommaren 1948 (1774 år 1945).

BJ 51 (C7 1774) hade sin originaltender tillkopplad

 

HK

2005-07-31

 

Tender K8 1774 kvarstår med tenderskylt BJ 51 kvar

 

CS

 

Övrigt

Artiklar mm i TÅG, SJK medlemsblad och Järnvägsteknik

MUS : HULTSFRED: SJ 1774 C7 NoH fd BJ 51 fd NOJ 37 & VAGN litt BF4 M53 OKT/63

BJ-50: R ÅNGLOK BJ 51 C & BJ 110 H3s NoH 740 1904 & 1768 1927 2B-2 2C-4 T2/90 

FOTO : BJ-195 ÅNGLOK BJ C 51 NoH 740 1904 2B-2 M61 OKT/64  

http://www.ekeving.se/sjk/sjkares.php

 

Foton

1 BJ 51 och BJ 110 Foto Stig Nybergs saml.

2 1963 postgånget Vykort

3 1970-05-16 Hultsfred Foto Conny Sernfalk

4 1984-07 Hultsfred Foto Conny Sernfalk

5-10 2005-07-31 Hultsfred Foto Conny Sernfalk

 

 

 

 

 

 

 

 


To page top

Return to main page
Retur till "Ångloksdata" innehållsförteckning
© Conny Sernfalk & Rolf Sten
1774_lokdata_c7_loken..html senast uppdaterad 2007-09-21