Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Ljunggrens
 (Stean locomotives built by Ljunggrens)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


LJUNGGRENS
C. J. F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad anlades 1861 intill Södra kanalen i Kristianstad och utvidgades efterhand som tillverkningen av gjutgods, bränneriutrustningar, ångmaskiner m. m. ökade, särskilt efter 1880, då grundarens son, C. J. Fredrik Ljunggren övertog firman. Är 1890 omorganiserades företaget till Ljunggrens Verkstads AB. På 1910-talet började en tillbakagång, som 1925 ledde till bolagets konkurs och nedläggande. Aren 1890—1909 drev Ljunggrens även skeppsvarvet i Karlshamn.
Verkstaden började 1865 leverera järnvägsvagnar och 1875 ång-slupar och bogserbåtar. En mindre ångdressin tillverkades 1883. År 1891 levererades till Borås Ångslups AB en ångslup SVANEN, försedd med både propeller och maskindrivna rälshjul enligt en konstruktion av lektor C. J. Magnell i Borås, varigenom den kunde passera på ett spår över land förbi vattenfallet vid Ålgården.
   Lok- och vagntillverkningen upphörde 1919 resp. 1923, varefter endast reparationsarbeten och tillverkning av spårvagnar fortsatte.

Tillverknings-nummer Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning, Namn, Littera
1 88 891 A2 ULJ ångvagn
2 98 " " VB "
3 99 1067 1B SCJ 5 TROLLE-LJUNGBY
4 00 1435 1C KIJ 4
5 01 " " " 2
6 02 " 1B CHJ 8
7 03 " C SJ 775 Ke
8 " " " " 776 "
9 " 1067 1C SCJ 6
10 " " " " 7
11 05 1435 1B MLJ 1 LIMHAMN
12 04 " " HHyJ 4
13 06 " C SJ 866 Ke
14 " " " " 867 "
15 07 " " " 914 "
16 " " " " 915 "
17 08 760 B Höganäs      6
18 " 1435 C SJ 972 Ke
19 " " " " 973 2
20 10 " " " 1067 "
21 " " " " 1068 "
22 09 891 " Vallvik 1
23 11 1435 " SJ 1115 Ke
24 " " " " 1116 "
25 12 760 B Höganäs   7
26 13 " " " 8
27 14 891 C Vallvik 3
28 " 1435 " SJ 1215 Ke
29 " " " " 1216 "
30 15 " " " 1264 "
31 17 760 B Höganäs   9
32 19 600 " Valleviken 3
33 " " Östanå
34 1000 " Björnöya    1 (Norge)
35 " " " 2 (Norge)
36 600 " ?
37 " " Maltesholm
38 693 " SKB 10

Vallvik = Sulfitaktiebolaget Ljusnan, Vallvik—Hå
SKB = Stora Kopparbergs Bergslags AB, Domnarvet—Kvarnsveden

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_ljunggren.html senast uppdaterad 2007-10-05