Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Domnarvet
 (Steam locomotives built by Domnarvet)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

DOMNARVET
Domnarvets järnverk, tillhörigt Stora Kopparbergs Bergslag, uppfördes 1873 och fick ett spårsystem med 693 mm spårvidd, som 1897 utsträcktes till att omfatta även det nybyggda Kvarnsvedens pappersbruk. Två eldlösa lok för eget bruk har byggts.

Tillverknings-
nummer
Tillverknings
år
Spårvidd Axelföljd Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning
1 12 693  B SKB 7 (eldlös)
2 12 693 B SKB 8 (eldlös)


SKB = Stora Kopparbergs Bergslag, Domnarvet—Kvarnsveden

 

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_domnarvet.html senast uppdaterad 2007-10-22