Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

 
Ånglok tillverkade av Atlas
 (Steam locomotives built by ATLAS)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


ATLAS AB
Atlas grundades 1873 och var från början inriktat på tillverkning av järnvägsmateriel. Bland stiftarna var bankmännen A. O. Wallenberg och C. G. Cervin, bägge starkt engagerade i de svenska privatbanorna. Verkst. direktör var Eduard Fränckel, tidigare maskindirektör vid SJ.    
  
Atlas övertog omedelbart D. J. Ekenbergs Söners vagnverkstad i Södertälje, som tillverkat vagnar sedan 1867 och byggde samtidigt nya verkstäder vid Rörstrand i Stockholm, intill dåvarande Stockholm Norra stn. Dessa verkstäder togs i bruk 1874, och 1883 köptes Brynäs varv i Gävle.
   Atlas bedrev en omfattande vagn tillverkning, även för export till grannländerna, men vid en nedgång i sysselsättningen 1888 måste verkstaden i Södertälje och varvet läggas ned. Bolaget rekonstruerades 1890 som Nya AB Atlas och blev initiativtagare till och delägare i det 1901 bildade Vagnuthyrningsbolaget.
   Å
r 1911 beslöt Atlas att lägga ned vagntillverkningen och inrikta tillverkningen på tryckluftmaskiner.
Å
r 1917 slogs Atlas samman med AB Diesels Motorer till AB Atlas Diesel, och ånglokstillverkningen nedlades.

Monteringshallen Atlas AB omkring 1915
Monteringshallen Atlas AB omkring 1915. Foto från uppslagsverket Världsindustrien.

Vid en kris 1924 beslöts att lägga ned verkstaden i Stockholm och flytta verksamheten till Nacka, där Diesels Motorer haft sina verkstäder intill Sickla stn. Flyttningen fullbordades 1927, varefter området i Stockholm utnyttjades för bostäder, det s. k. Atlasområdet.
   Bland de tidigare loken märks två med stående panna (för UWHJ och Bläse), två tillverkade på licens från den tyska firman Hohenzollern (för HHJ och LTJ) samt sju med ostagad eldstad, s. k. Lentzpanna (tillv.-nr 22,23,24,27,31,32,76). Atlas första lok med överhettare var tillv.-nr 94 med Cole's överhettare, som endast obetydligt avviker från den vanliga Schmidtöverhettaren.
   Atlas har byggt tio ångspårvagnar för Stockholm, system Rowan, varav två med maskinboggi från Borsig i Berlin, samt vagn delen till fyra Rowan-ångvagnar med Nohab-maskineri. Såvitt känt har lägre tillverkningsnummer än 21 icke använts.
   

Tillverknings-
nummer
Tillverknings
år
Spår-
vidd
Axel-
följd
Järnvägens
signatur
Lokets
nummer
Anmärkning, Namn, Littera
80 1217 B UWHJ SVALAN
81 1435 " HHJ 8 BILLESHOLM (hyreslok till 1883)
82 " B2 HHyJ 1 ångvagn  (maskin Nohab  162)
" " " CTJ 1 ångvagn  (maskin Nohab  163)
" " " " 2 ångvagn  (maskin Nohab  164)
83 " " BAJ 1 ångvagn  (maskin Nohab  190)
86 " B LTJ 5 AKTIV
87 " Bl SSB 1 ångspårvagn  (maskin Borsig)
" " " " 2 ångspårvagn  (maskin Borsig)
" " " " 3 ångspårvagn
" " " " 4 "
" " " " 5 "
" " " " 6 "
" " " " 4 "
" " " " 6 "
" " " " 7 "
88 " " " 8 "
" " " " 9 "
" " " " 10 "
" 891 1C DONJ 3 NÄS
" " " 4 CARLSFORS
" " " " 5 NORRSUND
" " A1 " MAJORN (ångvagn)
" " 1435 Al HNJ ångvagn
89 " B Storvik HAMMARBY
21 92 " " Kjeflinge Sockerbruk
(MBJ 7)
22 93 " 1B1 SSnJ 1
23 " " " " 2
24 " " " " 3
25 94 " 1C-3 HNJ 11
26 " " " " 12
27 95 " 1B1 SSnJ 4
28 " " 1C-3 HNJ 13
29 " " " " 14
30 " 891 B Bläse BLÄSE
31 " 1435 " Storvik BJÖRN STARKE
32 96 " 1B1 HHJ 6 HYLLSTOFTA
33 97 " B Elfkarleö 2
34 98 " C-2 BJ 42
35 " " " " 43
36 99 " 2B-3 HHJ 15 KLIPPAN
37 " " " " 16 PERSTORP
38 00 " 1C-3 HNJ 15
39 " " " " 16
40 01 " 1D-3 SJ 800 Mb
41 1 1435 1D-3 SJ 801 Mb
42 " " " " 802 "
43 " " " " 803 "
44 02 " Cl OHJ 1
45 03 " C SJ 765 Ke
46 " " " " 766 "
47 " " " " 767 "
48 " " " " 768 "
49 " " " " 769 "
50 " " " " 770 "
51 " " " " 771 "
52 " " " " 772 "
53 " " " " 773 "
54 " " " " 774 "
55 04 " 1C-2 OHJ 2
56 " " 2 " 3
57 " " 2 " 4
58 " " 2 " 5
59 03 " D  LKAB 3
60 04 " 1C1 NrSlJ 10
61 " " " " 11
62 " " " " 12
63 " " 1C-3 HNJ 20
64 " " 1C-2 " 21
65 " " " VCJ 31
66 " " " " 32
67 05 " 1C-3 SJ 809 L
68 " " " " 810 "
69 " " " " 811 "
70 " " " " 812 "
71 " " " " 813 "
72 " " " " 834 "
73 " " " " 835 "
74 06 " C-2 VCJ 33
75 " " " " 34
76 " " 1B1 SSnJ 5
77 " " C SJ 868 Ke
78 " " " " 869 "
79 " " " " 870 "
80 " " " " 871 "

SSB = Stockholms Södra Spårvägsbolag
LKAB = Luossavaara - Kirunavaara AB

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to "Rullande" main page
Retur till historiskt ånglok tillverkade i Sverige innehållsförteckning
© Erik Sundström &Rolf Sten
lok_atlas.html senast uppdaterad 2009-01-17