Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

MYJ, Malmö - Ystads Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil MYJ, Malmö - Ystads Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
MYJ line gradientBanprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

 Return to xxx table of content
  Returtåg till MYJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
myj_profil..html senast uppdaterad 8 april 2002