Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

WbÄJ, Varberg - Ätrans Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil WbÄJ, Varberg - Ätrans Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient WbÄJ

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
vbaj_profil..html senast uppdaterad 2020-12-10