Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient WAJ, Växjö - Alvesta Järnväg

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to WAJ table of content
  Returtåg till WAJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
vaj_profil..html senast uppdaterad 24 oktober 2003 av Rolf Sten