Grafisk tidtabell nummer 106 från Uppsala . Gävle Järnväg år 1927
I tabellen anges motorvagnarna med tre-siffriga nummer som börjar med 2. Tabellen anger bara de tåg som gick under vardagarna

UGJ grafisk tidtabell från 1927

To page top

Return to previous page

© Rolf Sten
ugj_tabell106.html senast uppdaterad 2004-03-04