Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

TRJ, Trelleborg - Rydsgårds Järnväg

Av Rolf Sten

Banprofil TRJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
TRJ line gradient

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till TRJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
trj_profil..html senast uppdaterad 12 januari 2004 av Rolf Sten