Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

TGOJ,
Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar

Av Rolf Sten

Järnvägen blir ett statligt bolag 
Alltsedan koordineringsavtalet tecknades 1 juli 1953 hade TGOJ ett djupt samarbete med SJ.
Begreppet TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar ersattes 1965 med Gränges TGOJ. Järnvägsverksamheten ingick som en del i huvudbolaget fram till 1974 då TGOJ fick en egen styrelse.
1 januari 1978 övergick TGOJ till SSAB, svenskt Stål AB där TGOJ AB var ett helägt dotterbolag fram till 1982. I Begreppet TGOJ AB betydde inte bokstavskombinationen TGOJ något annat än "TGOJ". Ägarfördelningen var 50/50 SSAB respektive Statens Järnvägar.
Från 1 juli 1988 övergick ägande och ansvar för infrastrukturen till Banverket, BV.
1 januari 1989 övergick TGOJ AB att vara ett helägt dotterbolag till dåvarande Statens Järnvägar.
Från 1 januari 1995 tog SJ över persontrafiken på de forna TGOJ linjerna som fortfarande hade persontrafik.
Sedan gamla Statens Järnvägar upplösts i SJ AB och Green Cargo har även TGOJ AB förändrats och delats i 2 bolag.
Från 1 januari 2003 har den ena delen av TGOJ AB tillsammans med systerbolagen RPL AB och TrainMaint AB bildat ett företag - EuroMaint AB. Enligt deras hemsida har: Det övergripande syftet har varit och är att skapa ett än mer effektivt företag med enkla och snabba kontaktvägar. Ett företag där kundens flöden och behov styr.

Den andra delen av TGOJ AB bildade från 1 januari 2003 TGOJ Trafik och Rental. Deras hemsida säger att: Vår affärsidé är att bedriva regionalt spårbunden trafik med inriktning på systemtågs- och matarbanetrafik. Som ett komplement till trafikrörelsen bedriver vi även uthyrning av fordon och förare. Att erbjuda kunden genomtänkta logistiklösningar i hela transportkedjan skapar också maximal kundnytta med hög kvalitet, leveranssäkerhet och dessutom bra priser - detta är TGOJ Trafiks verksamhet.
TGOJ Trafik och Rental ingår i Green Cargo, tidigare SJ Cargo Group. De två bolagen är också medlemmar i Branschföreningen Tågoperatörerna som bildades i januari 2001.

Järnvägen finns kvar men, TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar har försvunnit som ett officiellt namn. Historien om TGOJ kommer däremot att leva vidare som en viktig del i Sveriges utveckling från ett jordbrukarsamhälle till en högteknologisk nation.

Nedlagd trafik och upprivna spår

Skogstorp - Skogstorps hamn
Persontrafiken på på den 1 km långa bibanan Skogstorp - Skogstorps hamn lades ned 1921. Officiellt skedde det inte förr än 14 oktober 1938. Spåren på den yttre delen i Skogstorps hamn revs upp omkring 1963. Godstrafiken på den kvarvarande delen upphörde 27 maj 1990.

Grängesberg - Björnhyttan - Ludvika
Trafiken på linjen Grängesberg - Björnhyttan - Ludvika har efterhand upphört.
Mellan Grängesberg och Björnhyttan lades all trafik ned 2 november 1981. På den resterande delen Björnhyttan - Ludvika lades persontrafiken ned 2 november 1981. Godstrafiken på den här sträckan lades ned officiellt 1 juni 1986, i praktiken först 15 september 1986.

Malmtrafiken nedlagd
Spåren revs mellan Ludvika och Björnhyttan 1992 - 1996. Björnhyttan - Grängesberg 1997.
Malmlasttrafiken på TGOJ upphörde 1 mars 1990. Sista malmtåget kördes 19 april.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till TGOJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
tgoj_historik_2_nedlagd..html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten