Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

ÖKJ, Örebro - Köpings Järnväg. Före detta Köping - Hults Järnväg, KHJ

Av Rolf Sten


Rullande materiel (Rolling stock)

Det rullande materielet vid KHJ senare ÖKJ har varit mycket varierat, speciellt de första åren vid KHJ. Av den anledningen presenteras det rullande materielet i tabellform och endast översiktligt.
Tabellen som visar ångloken vid banan kan innehålla ett och annat fel, speciellt när det gäller det äldsta materielet eftersom källdata för detta är mycket bristfälligt.
Om Du som läser detta ser felaktigheter eller har kompletteringar, bådet text och bilder, är jag tacksam om Du hör av dig till Historiskt om Svenska Järnvägar: historiskt@telia.com

KHJ lok nummer 15. Tillverkat av NOHAB 1895Bilden visar KHJ lok nummer 15. Tillverkat av NOHAB 1895.
Loket slopades 1919 och såldes samma år vidare till ÖCJ, Östra Centralbanan (Linköping - Hultsfred) där det fick nummer 10. Foto: Stig Nyberg.

 

 

 

 

 

 

Ångloken vid Köping - Hults- och Örebro - Köpings Järnväg

Förklaringar till tabellen nedan:
Nr = inventarienummer (number), Namn/Littera = (Name/Class), Axelf = Axelföljd, Tillv/nr = Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År=tillverkad år (manufacturing year), Till OFWJ/till TGOJ = År då loket kom till OFWJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta/överf till = Före detta ägare eller överfört till (former owner or transfered to), † Skrot/sl, Slopad =(Scraped/abolish year), Anmärkning =(comment), t = till (to).

Fairbairn= W Fairbairn & Sons Manchester, Man W= Manning Wardle England, SS= Sharp Stewart Manchester England, NOHAB= Nydqvist &  Holm Trollhättan.
Rullande materiel antal: År
1857
År
1910
År
1930
Ånglok tank   2
Ånglok tender 10   7
Motorvagn Dieselelektrisk       
Person- och post- (inklusive med resgodskupé kombinerade) vagnar. 2-axlig 29 25 
Person- och post- (inklusive med resgodskupé kombinerade) vagnar. 4-axlig    7
Personvagn 3-axlig      
Personvagn 4-axlig       
Resgods- och godsvagnar 2-axlig 154  249  320 
Resgods- och godsvagnar 3-axlig   171   223
Postvagnar, hela 2-axliga      1
Nr Namn Axelf Tillv/nr År Till ÖKJ Före detta † Skrot Anmärkning
- Littera - - - Till TGOJ Överf till sl, Slopad
- "Little England" 1A1-2 G. England 1851 1855 fd?, † ca 1871 stationär ångmaskin 1864-71
- "Wasp" 1A1-2 ? ? 1855 fd? sl 61-75? 29 nov 1855 Pannan exploderade
- "Courier", 2A-2 Crewe 76 1847 1855 fd LNWR? sl 61-75?
- "Wilson" 1B-2 ? 1852 1855 fd? sl 61-75?
- "Oscar" 1A1 T Fairbairn 1855 1855 sl 1860 Efter urspårning 1860 omb till stationär maskin 1861-75,
- "Carl" Fairbairn 1856 1857
- "New Engine" 1B-2 Fairbairn 1861 1861 1862 1862 t SJ nr 20 sl 1899 † 1902
l "William Chaplin" 1A1-2 Fairbairn 1857 fd "Energy" † 1892
2 "Decision" 1A1-2 Fairbairn 1857 fd "A.E.von Rosen" † 1892
2 C ST Man W 505 1873 1904 fd FLJ 12, sl 1914 1914 t Guldsmedshyttan, 1946-47 omb till motorlok, † 1968
3 "Frövi" 1B-2 Fairbairn 1857 1857 fd "Victoria" sl 1909 fd 1A-2 1909 t HNJ 26, † 1931
4 "Dylta" 1B-2 Fairbairn 1857 1857 fd "Albert" † 1910 fd 1A-2
5 "Karl" 1B-2 Fairbairn ? 1857 fd "Örebro" † 1904 fd 1A-2 (Ursprungligen loket "54")
6 "Walskog" 1B-2 Man W 73 1863 1863 fd "Nora" † 1909
7 "Köping" B1 T SS 1900 1868 1868 † 1912 tender fr lok l el 2 tillkopplad åren kring 1900,
7 D T Falun 227 1916 1931 t TGOJ N 84 † 1964
8 "Fellingsbro" 1B-2 SS 2430 1874 1912 sl 1912 1912 t YEJ 4, 19,1941 SJ A4 1605, sl 42, † 1943
8 D T Falun 228 1917 1931 t TGOJ N 85 † 1964
9 "Arboga" 1B-2 SS 2082 1870 1875 fd FLJ sl 1895 1895 t ÖrSJ, 1906 SJ Bö,Bc 9, sl 1907, † 1909
9 2B-3 Nohab 888 1908 1931 t TGOJ C3 37 † 1960
10 "W.Hartridge" C-2 SS 2942 1880 1895 sl 1895 1895 t ÖrSJ 10, 1906 t SJ Hd 21, 1910 t MöToJ 10 via TRJ, † 1926
10 2B-3 Nohab 889 1908 1931 t TGOJ C3, 38 † 1960
11 "Ervalla" C-2 SS 3165 1884 1895 sl 1895 1895 t ÖrSJ 11, 1906 t SJ Hd 22, 1911 t 11, † 1938
12 C-2 Nohab 354 1892 1892 sl 1912 1912 t MSJ 12 † 1938
13 C-2 Nohab 356 1893 1893 sl 1912 1912 t MSJ 13 † 1938
14 1B-2 Nohab 397 1894 1931 t TGOJ A 36 † 1941
15 C-2 Nohab 419 1895 1895 sl 1919 1919 t ÖCJ 10
16 C-2 Nohab 456 1897 1931 t TGOJ K3a 35 † 1938
151 D T Motala 261 1901 1928 fd SJ N 636
- 1931 t TGOJ N 86 † 1964


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page
Train back to table of content
  Returtåg till ÖKJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
okj_rullande..html senast uppdaterad 22 april 2012