Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

ÖKJ, Örebro - Köpings Järnväg
Före detta Köping - Hults Järnväg, KHJ

Av Rolf Sten

Banprofil ÖKJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil ÖKJ

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to ÖKJ table of content
  Returtåg till ÖKJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
okj_profil..html senast uppdaterad 19 december 2003 av Rolf Sten