Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan!
SWB, Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar

Av Rolf Sten


Översiktskarta SWB (Key map SWB)s

(Klicka på den del av SWB som Du vill se närmare på. Click at the section of SWB that you want to have a closer look at.)
Key-map SWB
Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift. Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

 Returtåg till SWB Return to SWB table of content
  Returtåg till SWB innehållsförteckning

© Rolf Sten
swb_overs_karta.html senast uppdaterad 8 maj 2001