Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Stambanan Krylbo - Mjölby
The main line Krylbo - Mjölby

av Rolf Sten

Snabbfakta stambanan Krylbo - Mjölby
Begreppet "Stambanan Krylbo - Mjölby" innehåller ett antal järnvägar vilka har tillkommit vid olika tidpunkter.
   Den näst äldsta av dessa är statsbanan Hallsberg - Örebro vilken öppnades för allmän trafik 1 augusti 1862.
   Statsbanan Hallsberg - Mjölby byggdes ursprungligen som en enskild järnväg, Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Den öppnades för allmän trafik 15 december 1873 och köptes av staten 1 november 1879.
   Statsbanan Krylbo - Örebro består av två delar. Den äldsta är sträckan Örebro - Frövi som ursprungligen byggdes av Köping - Hults Järnväg och togs i allmän trafik 26 augusti 1857. Den här bandelen köptes av staten för att ingå som en del i den blivande statsbanan Krylbo - Örebro. 1 januari 1900 övertogs trafikeringen av SJ.
   Sträckan Frövi - Krylbo byggdes i statens regi och öppnades i sin helhet för allmän trafik 12 december 1900.
   I och med att sträckan Frövi - Krylbo öppnades för allmän trafik hade man nu en förbindelseled Krylbo - Örebro - Hallsberg - Mjölby som avsevärt förkortade transportsträckan mellan norra och södra Sverige.
   Det är från den här tiden som begreppet stambanan Krylbo - Mjölby etableras. Hela järnvägens längd är 253 kilometer.

Vad hände sedan
Under åren som har följt sedan järnvägen togs i trafik har efterhand moderniserats, allt i takt med ökande krav på större transportkapacitet och ökande tåghastigheter.
   Rälsen har efterhand bytts till räls som idag väger mellan 50 och 60 kilo per meter. Träslipers har till större delen bytts till Electric good train at the line Hallsberg - Motala year 1939slipers av betong.
   Den gamla grusballasten har ersatts av makadam. Bangårdarna har förlängts och byggts ut.
   Signalsystemen är idag av modernaste typ.
   I dag är banan en viktig transportlänk för i första hand godstrafiken.

Elektrifiering
Elektrisk drift infördes efterhand. Sträckan Örebro - Hallsberg fick elektrisk drift 2 juli 1932. Mellan Hallsberg och Mjölby blev det elektrifierat 12 januari 1933 och mellan Krylbo och Örebro 1 oktober 1934.

Vidstående bild visar ett elloksdraget godståg på linjen mellan Motala och Hallsberg någon gång i slutet av 1930-talet.
Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Dubbelspår
Delar av stambanan har efterhand byggt ut med ytterligare ett spår. Mellan Örebro och Örebro Södra blev det dubbelspår redan 1914. Hallsberg - Säbylund 1 oktober 1919. Säbylund - Mosås 25 oktober 1920. Mosås - Adolfsberg november 1921. Därmed hade hela bandelen Örebro - Hallsberg fått dubbelspår.
Mellan Örebro och Hovsta blev det dubbelspår 10 juni 1955. Mellan Hovsta - Ervalla 1 december 1955 och mellan Ervalla - Frövi 3 juni 1956. Därmed hade hela bansträckan Örebro - Frövi fått dubbelspår.
På sträckan Hallsberg - Mjölby fick delen Lindgården - Motala dubbelspår 5 oktober 1997. Avsikten är att hela sträckan Hallsberg - Mjölby inom några år ska ha byggts ut med dubbelspår.

Fjärrblockering
Fjärrstyrning av järnvägen har efterhand införts. Lokal fjärrstyrning infördes på Örebro Södra 1942 och på Skymossen 1960. Första sträckan som fick fjärrblockering var Krampen - Frövi 12 maj 1968. Fjärrblockeringen har därefter byggts ut och med införande av fjärrblockering på Frövi station 8 juni 1998 hade hela stambanan Krylbo - Mjölby utrustats med fjärrblockering.

Automatisk tågkontroll, ATC
ATC började införas 1 juni 1982 på sträckan Avesta - Fagersta och avslutades 9 november 1997 då Örebro station försågs med ATC. Därmed hade hela stambanan Krylbo - Mjölby utrustats med ATC.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_krylbo_mjolby_snabbf..html senast uppdaterad 27 augusti 2004