Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Stambanan Krylbo - Mjölby
The main line Krylbo - Mjölby

av Rolf Sten

Banprofil Stambanan Krylbo - Mjölby
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Krylbo - Mjölby

Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1906

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_krylbo_mjolby_profil..html senast uppdaterad 27 augusti 2004