Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Sundsvall - Torpshammar The state railway Sundsvall - Torpshammar

av Rolf Sten

Tidtabell 1930. Sundsvall - Torpshammar - Ånge och åter
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs linjen


Return to page top

 Return to  table of content
  Returtåg till östra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sb_suc_thr_tidtalell.html senast uppdaterad 29 april 2003