Return to pevious page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Sundsvall - Torpshammar The state railway Sundsvall - Torpshammar

av Rolf Sten


 Karta över Sundsvall stad 1930(citymap ) Statsbanan Sundsvall - Torpshammar

Dom röda linjerna på kartan visar de huvudsakliga järnvägsspår som anlades redan då den Smalspåriga Sundsvall - Torpshammars Järnväg byggdes. Den togs i bruk 1874. Vid Statens övertagande av banan 1885 byggdes denna om till normalspår. Lokstallsbyggnaden B togs i bruk vid detta tillfälle. Stationsbyggnaden A togs i bruk redan på smalspårstiden, 1874, och var i bruk fram till 1925 då den nuvarande (grönmärkta) stationsbyggnaden togs i bruk.
   I och med Ostkustbanans, OKB, byggande tillkom de grönmärkta spåren och byggnaderna. Dessa togs i bruk då Ostkustbanedelen Härnösand - Sundsvall - Njurunda öppnades för trafik 1925. Verksamheten i det gamla stationshuset och lokstallet flyttades till de nya byggnaderna.

Kartan visar situationen 1930    Kartan kommer från SJ resehandbok från 1931 Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

 Returtåg till innehållsförteckning  Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_suc_thr_karta.html senast uppdaterad 29 april 2003