Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Sundsvall - Torpshammar
The state railway Sundsvall - Torpshammar

av Rolf Sten

Banprofil Statsbanan Sundsvall - Torpshammar (Ånge)
Av profilen framgår vilka lutningar som banan har.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Sundsvall - Torpshammar - Ånge


Banprofilerna kommer från Statens Järnvägar 50-årsskrift från 1906


Return to page top

 Return to eastern  mainline table of content
  Returtåg till "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sb_suc_thr_profil..html senast uppdaterad 29 april 2003