Return to pevious page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Sundsvall - Torpshammar The state railway Sundsvall - Torpshammar

av Rolf Sten


 Karta (Map ) Statsbanan Sundsvall - Torpshammar ( Ånge)


Kartan visar situationen 1930    Kartan kommer från SJ resehandbok från 1931 Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top

 Returtåg till innehållsförteckning  Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_suc_thr_karta.html senast uppdaterad 7 december 2003