Vidstående karta visar en del av alla de alternativa sträckningar som diskuterades när det gällde dragningen av stambanan genom Norrland. Orginalkartan kommer från SJ:s 50-års skrift 1856-1906.

© Rolf Sten
forslag_75-76.html senast uppdaterad 2003-04-29