Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Östra stambanan (The eastern main line)

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930. Östra stambanan delen (Stockholm) - Katrineholm - Norrköping och åter
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs östra stambanan
Timetable eastern main line

Return to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to eastern mainline table of content
  Returtåg till Östra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
ostra_sb_tidtab_3.html senast uppdaterad 13 oktober 2002