Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund

Av Rolf Sten

Banprofil Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund.
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil Statsbanan Kilafors - Söderhamn - Stugsund

Banprofilen kommer från Statens Järnvägars 50-års historik

 Return to previous page
  Returtåg till föregående sida

© Rolf Sten
sbshm_profil..html senast uppdaterad 2 december 2001