Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Statsbanan Järna - Nyköping - Åby
- (Norrköping)
The state railway Järna - Nyköping - Åby - (Norrköping)

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow

Snabbfakta (facts about the state railway)

Snabbfakta (facts about the state railway) (2007-03-14) 

Nyköping nära missa järnvägen Järna - Åby

Nyköping nära missa järnvägen Järna - Åby  (2007-03-14) 

Tidtabell 1930 Järna - Nyköping - Åby (Timetable) Tidtabell 1930 Järna - Nyköping - Åby - Norrköping (Timetable) (2007-03-14)  
Tidtabell 1930 Järna - Nyköping - Åby (Timetable) Tidtabell 1930 Norrköping - Nyköping - Järna (Timetable) (2007-03-14) 
Banprofil (line gradient) Banprofil (line gradient) (2007-03-14) 

Kartan visar sträckningen på statsbanan Järna - Nyköping - Åby

Den gröna linjen på ovanstående karta visar sträckningen på statsbanan Järna - Nyköping - Åby. Originalkartan kommer från Statens Järnvägars 75-års historik.

Nästa sida Next page


Källor: Statens Järnvägars 50-års historik, Statens Järnvägars 75-års historik. Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges lokstationer, Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999, Håkan Norén.  Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"


© Rolf Sten
index.html senast uppdaterad 2007-03-14