Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Statsbanorna Boden - Morjärv, Morjärv - Lappträsk, Lappträsk - Veittijärvi,  Veittijärvi - Karungi - Matarengi (Övertorneå), Karungi - Haparanda, Haparanda - Finska gränsen, Morjärv - Kalix

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Statsbanan - Boden -  Morjärv

Den 32 kilometer långa sträckan Boden - Niemisel öppnades för provisorisk godstrafik vintern 1899/1900. För allmän trafik öppnade sträckan 1 oktober 1900.
Den 41 kilometer långa sträckan Niemisel - Morjärv öppnades för allmän trafik 1 augusti 1902.

Statsbanan Morjärv Karungi öppnades i etapper.
De 46 kilometrarna Morjärv - Lappträsk öppnades för allmän godstrafik 1 december 1910 och ett par dagar senare, 15 december öppnades sträckan även för persontrafik.
den 21 kilometer långa sträckan Lappträsk - Karungi öppnades för allmän trafik 1 juli 1913.
   Sträckan Karungi - Jylhäkoski, 12 kilometer,  öppnades för provisorisk godstrafik 27 april 1915.
   Den 4 kilometer långa sträckan Jylhäkoski - Vojakkala  öppnades för provisorisk godstrafik 5 maj 1915. Vojakkala namnändrades till Bäverbäck.
   Den 10 kilometer långa sträckan Vojakkala - Haparanda öppnades för provisorisk godstrafik 17 maj 1915.
   18 juni 1915 Öppnades hela sträckan, Karungi - Haparanda,25 kilometer, samt hamnspåret Haparanda - Haparanda hamn 1 kilometer, för provisorisk gods- och persontrafik. Hamnspåret hade dock bara provisorisk godstrafik.
   Trafiken sköttes av Statens Järnvägsbyggnader, SJB, fram till den 5 december 1915 varefter den togs över av SJ.
   Hamnspåret Haparanda - Haparanda hamn som från starten bara hade provisorisk godstrafik öppnades även för provisorisk persontrafik från 21 januari 1916.
   1 december 1918 öppnades hela sträckan Karungi - Haparanda för allmän trafik.

Haparanda - Torneå
1 april 1919 öppnades sträckan Haparanda - gränsen - Torneå för provisorisk godstrafik.
   7 oktober samma år öppnades sträckan för allmän trafik.

Nedläggningar
Sedan trafiken Haparanda - Torneå hade startat fanns inget behov av hamnspåret    Haparanda - Haparanda hamn och all trafik upphörde därför under 1919.
   29 maj 1988 upphörde Finska Statsbanorna, VR, med persontrafiken mellan Torneå - Haparanda.
   17 augusti 1992 lade SJ ned persontrafiken Boden - Karungi - Haparanda - Torneå.
 

Statsbanan - Karungi - Övertorneå  (Matarengi)
Den 47 kilometer långa järnvägen öppnades för allmän trafik 15 december 1914
   Under perioden 1914 - 31 december 1915 fanns det i Karungi ett triangelspår som möjliggjorde direkt trafik mellan Boden och Övertorneå. Spåret utgick från "Bodenbanan" vid en provisorisk station 2 kilometer väster om Karungi station.

Nedläggningar
20 augusti 1984 upphörde persontrafiken vid banan.
   Från den 31 maj 1981 minskades officiellt  godstrafiken vid banan till ett ordinarie godståg, en dag i veckan. I praktiken hade man redan sedan 23 maj 1971 kört godståg endast vid behov.  Från den 1 juni 1986 upphörde all godstrafik.

Upprivning
Under 1992 revs järnvägen upp mellan Övertorneå och Karungi.

Statsbanan  Morjärv - Kalix
Den 39 kilometer långa järnvägen mellan Morjärv och Kalix öppnades för allmän godstrafik 21 november 1961.
   Samma år öppnades mellan Kalix och Karlsborgsbruk en 9 kilometer lång godsbana som byggdes och ägdes  av skogsbolaget Assi Domän. 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_bd_hp_snabbf.html senast uppdaterad 2010-01-09