Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Statsbanorna Boden - Morjärv, Morjärv - Lappträsk, Lappträsk - Veittijärvi,  Veittijärvi - Karungi - Matarengi (övertorneå), Karungi - Haparanda, Haparanda - Finska gränsen

 

Previous page Föregående sida  

 

Banprofiler, line gradients
Statsbanorna Boden - Morjärv, Morjärv - Lappträsk, Lappträsk - Veittijärvi,  Veittijärvi - Karungi - Matarengi (övertorneå),
Karungi - Haparanda, Haparanda - Finska gränsen

 
Av profilerna framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil, line gradient, Boden - Morjärv
Banprofil, line gradient, Boden - Morjärv

Banprofiler, line gradients, Morjärv - Karungi - Haparanda, Karungi - Övertorneå
Banprofiler, line gradients, Morjärv - Karungi - Haparanda, Karungi - Övertorneå

Banprofilerna kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1906 och 1931

Previous page Föregående sida  

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_bd_hp_profiler.html senast uppdaterad 2010-01-09