Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparanda station, en återblick på åren 1915-1938
Haparanda station year 1915-1938


 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Åren 1915-1920             
Den 18 juni 1915 öppnades bandelen Karungi – Haparanda för provisorisk trafik, och därmed fick Haparanda station övertaga den stora trafik, som sedan krigsutbrottet 1914 gått över Karungi.
 
Staden hade ju före järnvägens tillkomst haft sin stora känning av denna världstrafik, som nära ett år gått landsvägsledes mellan Karungi och Haparanda, och haparandabornas första minne av denna vara väl den morgon i början av augusti år 1914, som de till sin förvåning funno torget fullt av flyktingar från Ryssland.
 
Arbetet med linjen Karungi – Haparanda forcerades vintern och våren 1915 för att kunna ombesörja transitotrafiken, som tog allt större och större proportioner. Den hårt anlitade landsvägen visade tecken på, att den icke längre var bärkraftig nog för så tung och intensiv trafik. Otaliga voro också de haverier med tunga maskiner o.d. som ägde rum på den smala och sönderkörda vägen.
 Första tågets ankomst till Haparanda provisoriska station. från vänster: Stins Johansson, arbetschefen Dahlberg samt ingenjör Bodman
Första tågets ankomst till Haparanda provisoriska station. Från vänster: Stins Johansson, arbetschefen Dahlberg samt ingenjör Bodman. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Från början var både stationshuset, bangårdsanläggningen och bostäderna provisoriska, men arbeten och byggnationer pågingo för permanenta sådana. Dessa voro delvis färdiga, då stationen den 1 december 1918 öppnades för allmän trafik, och fullt klara att tagas i bruk hösten 1919.

Haparanda 1915. Sjukhuståg med personal. Till vänster Haparanda provisoriska stationshus.
Haparanda 1915. Sjukhuståg med personal. Till vänster Haparanda provisoriska stationshus. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.


 Haparanda 1915. Provisoriska bostäder för järnvägspersonalen.
Haparanda 1915. Provisoriska bostäder för järnvägspersonalen. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
haparanda_station_03.html senast uppdaterad 2010-01-09