Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Nordvästra stambanan (North West main line)

Av Rolf Sten

Tidtabell 1930. Nordvästra stambanan
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns/finns längs nordvästra stambanan
Timetable 1939 North West main line

Return to page top

 Return to north west mainline table of content
  Returtåg till nordvästra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
nvsb_tidtab.html senast uppdaterad 28 april 2002