Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Nordvästra stambanan (North West main line)

Av Rolf Sten

Banprofil Nordvästra stambanan
Av profilen framgår vilka lutningar som banan har. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil nordvästra stambanan

Banprofilen kommer från Statens Järnvägar 50-årsskrift från 1906


Return to page top

 Return to north west mainline table of content
  Returtåg till nordvästra stambanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
nvsb_profil..html senast uppdaterad 28 april 2002